Projektni management

Posebno pozornost posvečamo sistemu sodobnega projektnega managementa in v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok, z uporabo praktičnih in teoretičnih znanj in pridobljenimi izkušnjami dosežemo cilje in namene projektov.


Skupaj z vami oblikujemo optimalne rešitve za celotno življenjsko dobo projektov. Poskrbimo za ustrezno obvladovanje aktivnosti v mejah pričakovanih rokov dokončanja, kvalitete in stroškov. Koncept našega tima je celovito vodenje projektov v partnerstvu med naročnikom, interesnimi skupinami, izvajalci in uporabniki. Naš naročnik dobi vse na enem naslovu od zasnove, projektiranja, izgradnje, koordinacije do upravljanja objektov.


Na področju projektnega managementa za vas opravljamo naslednje storitve:

  • priprava dokumentacije,
  • vzpostavitev projektne organizacije,
  • planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola projekta,
  • svetovanje in mentorstvo,
  • vpeljava informacijske rešitve za podporo projektnemu managementu,
  • usposabljanje in izobraževanje zaposlenih za projektni management,
  • vzpostavitev in izvajanje nalog projektne pisarne,
  • razvoj in skrbništvo metodologij in tehnik s področja projektnega managementa,
  • vodenje projektov.