­Projektni management, inženiring, svetovanje


Za zadovoljstvo naših naročnikov skrbimo na celo­tnem življenjskem ciklu projektov.­

Pred pričetkom projekta­ vam s svetovanjem, z združitvijo našega znanja in vaših potreb, poiš­čemo najustreznejšo rešitev. V nadaljevanju skrbimo, da so nameni in c­il­ji projekta do­seženi. Tu vrhunske storitve in izdelke optimalno povežemo med seboj. Po zaključku projekta ohranjamo visoko raven poprodajnih aktivnosti in z vzdrževanjem. Tako zagotovimo zadovoljstvo naših strank­ ter dolgoročno sodelovanje. Naše rešitve temeljijo na sodobnih, v s­vet­u uveljavljenih teh­nologijah, naročnikom pa zagotavljamo optimalni povratek investicije in dolgoročno varnost njihovih naložb.

Izvajamo tudi storitev energetskega pregleda ter izdajamo energetske izkaznice.