Svetovanje

Odločitev za izvedbo investicij in projektov, uvedbo novih tehnologij ter izboljšanje poslovnih procesov je običajno povezana z velikimi stroški. Pri tej odločitvi vam lahko pomagamo, saj v okviru celovitih poslovnih rešitev izvajamo visokokakovostne storitve svetovanja.


Cilj sodelovanja z našimi naročniki je dolgoročen partnerski odnos. Le tako sodelovanje je pravi način, da lahko podrobno spoznamo njihov način delovanja in potrebe. Poznavanje partnerjevih potreb je eden od ključnih pogojev, da lahko partnerju ponudimo ustrezno rešitev, katere implementacija bo v zadovoljstvo obeh izboljšala učinkovitost poslovanja naročnika.


Na področju svetovanja za vas opravljamo naslednje storitve:

  • identifikacije in opredelitev investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, programske naloge, finančne konstrukcije investicije, analize ekonomičnosti, rentabilnosti ter drugih ekonomskih in finančnih kazalcev investicije,
  • študije energetskih in ekoloških pogojev za gradnjo, elaborati o tehnično-tehnoloških rešitvah,
  • pregled tehnične dokumentacije, pridobivanje vseh potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja, zbiranje podatkov in dokumentacije v postopku za oddajo objektov v gradnjo,
  • pripravljanje pogodb,
  • ekonomsko, finančno in pravno svetovanje,
  • izobraževanje in strokovno svetovanje s področja izvajanja aktivnosti investicijskih procesov in projektnega managementa.